do góry  
  »  Tyle spraw zaledwie rozpocząłem... (2005)

red. Maria Cocyk


W publikacji został zawarty cały życiorys ks. Wojciecha, począwszy od lat dziecięcych. Zilustrowany jest licznymi zdjęciami z archiwum rodzinnego państwa Danielskich.

Wszystkie...  ]    
Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska