do góry  
  »  Prymas Polski przewodniczył Mszy św. w święto patronalne Ruchu Światło-Życie

informacja o spotkaniu ks. Prymasa Józefa kard. Glempa z Ruchem Światło-Zycie 9 stycznia 2000 roku w Warszawie


Prymas Polski zaapelował do członków Ruchu Światło-Życie archidiecezji warszawskiej aby zaangażowali się w duchowe i organizacyjne przygotowania do obchodów Wielkiego Jubileuszu w parafiach. Przewodniczył on 9 stycznia Mszy św. w kościele św. Jakuba na Ochocie, odprawionej razem z warszawskimi moderatorami ruchu w niedzielę Chrztu Pańskiego obchodzoną przez oazowiczów jako święto Chrystusa Sługi.

"Jak światło ma świecić - tak i wy idźcie z łaską Chrystusa tam, gdzie panuje mrok" - wzywał oazowiczów do dawania świadectwa wiary Prymas Polski. Zachęcał też aby członkowie Ruchu Światło-Życie w Roku Jubileuszowym zaangażowali się w przygotowania do obchodów jubileuszowych w parafiach oraz aktywnie wspomagali organizowanie parafialnych pielgrzymek do świątyń jubileuszowych. Wezwał także o wsparcie dla inicjatywy budowy Świątyni Opatrzności Bożej na Polach Wilanowskich w Warszawie.

Nawiązując do perykopy o chrzcie Jezusa Chrystusa w Jordanie, prymas Polski, kard. Glemp wyjaśnił słuchaczom, że wymowę tego wydarzenia wyraża wyznanie wiary: "Bóg posłał swojego Syna po to, by stał się jednym z ludzi-grzeszników i pojednał ich z Bogiem". Podkreślił, że przez chrzest każdy ochrzczony zostaje wyzwolony z grzechu pierworodnego.

Oazowicze z archidiecezji warszawskiej w maju wybiorą się z pielgrzymką do Krościenka, gdzie mieści się Centrum Ruchu Światło-Życie. Znajdująca się tam, kaplica pw. Chrystusa Sługi otrzymała przywilej świątyni jubileuszowej, w której można uzyskać odpust. Ponadto kapłani moderatorzy na spotkaniach formacyjnych zamierzają przypomnieć sylwetkę ks. Wojciecha Danielskiego, zmarłego przez 15 laty wybitnego liturgisty i moderatora krajowego Ruchu Światło-Życie.
Anna Wojtas

Dod. Anna Wojtas dnia 10-01-2000 o godz. 0:00
http://www.oaza.pl/dokument.php?id=65

Wszystkie...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy