do góry  
  »  Witold Kowalczyk: Moderator Domowego Kościoła

Ks. Danielski powierzył on posługę moderatora krajowego Domowego Kościoła ks. Stefanowi Patryasowi.


Kiedy w chwili nastania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981 r.) ks. Blachnicki znalazł się za granicą i nie miał już możliwości powrotu do kraju, obowiązki moderatora krajowego Ruchu Światło-Życie przejął ks. Wojciech Danielski. W lutym 1983 r. powierzył on posługę moderatora krajowego Domowego Kościoła ks. Stefanowi Patryasowi. Do powołanego wówczas kręgu centralnego należały 3 pary małżeńskie (Elżbieta i Stefan Ogrodnikowie z Lublina, Maria i Stanisław Bujnikowie z Warszawy, Krystyna i Tomasz Jaśniewscy z Torunia), moderator krajowy DK (ks. Stanisław Patryas), S. Jadwiga Skudro oraz - jako sekretarka - Ludmiła Beutel. W latach następnych krąg centralny powiększył się o dalsze pary filialne oraz o osoby oddelegowane do Diakonii DK ze Wspólnoty Niepokalanej Matki Kościoła (Elżbieta Kozyra, Dorota Franków).

Opracował Witold Kowalczyk
http://www.oaza.lublin.pl/html/dk_historia.html

Wszystkie...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy