do góry  
  »  Teresa i Bernard Szczygielscy: Świadectwo poruszyło najgłębsze pokłady wspomnień…

... Zaproszony gość, Ks. Wojciech Danielski, mówił, kto to jest animator. To była nauka, której już nikt później nie poprawiał! Jego słowa utrwaliły się w nas na zawsze.


Temat tegorocznej Kongregacji - „Pamięć świadków” prowokował nas do zadania sobie pytań: „Kim jest świadek?”, „Czy my jesteśmy świadkami?”
[…]Sobotnia Jutrznia w czasie Kongregacji była zwiastunem przywołania pamięci drugiego świadka Ruchu – Ks. Wojciecha Danielskiego. Świadectwo ks. Marka Boruca, naszego wieloletniego moderatora diecezjalnego, poruszyło najgłębsze pokłady wspomnień... Tak, było nam dane widzieć i słyszeć Ks. Wojciecha. Był rok 1984, Łuków, Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej. Zaproszony gość, Ks. Wojciech Danielski, mówił, kto to jest animator. To była nauka, której już nikt później nie poprawiał! Jego słowa utrwaliły się w nas na zawsze. W pamięci pozostał uśmiechnięty, niezwykle spokojny, Boży świadek – „Człowiek Paschalny”. A kiedy towarzyszyliśmy mu, dzięki przekazowi ks. Marka, w jego ostatnich dniach życia, namaszczonego zgodą na cierpienie, rzeczywiście odkryliśmy „znak Ofiary Chrystusa”. Ile razy dane nam było pełnić posługę pary animatorskiej, wiedzieliśmy, że Bóg sam nas powołał na służbę, aby jednoczyć, a nie dzielić, aby głosić chwałę Bożą, a nie odbierać jej dla siebie! W taki sposób zasiewają ziarno Święci, Bóg je podlewa, pielęgnuje, a owoce wydawane są przez lata...[…]

Teresa i Bernard Szczygielscy
(DK, Włodawa, Diecezja Siedlecka)
http://www.dk.oaza.pl/auto/lart.php?nrlistu=85&nrart=12

Wszystkie...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy