do góry  
  »  Barbara Głowoc, Katarzyna Jendralska, Justyna Sroka: Myśli o ks. Wojciechu Danielskim...

fragment Wieczornicy "ks. Wojciech Danielski - Homo Paschalis"
przygotowanej przez Basię Głowoc, Kasię Jendralską i Justynę Srokę


Wojciech Danielski - kapłan, Moderator Krajowy Ruchu Światło-Życie w latach 1982 - 1985, Krajowy Duszpasterz Służby Liturgicznej... Człowiek żywej wiary i radości... Dla wielu Ojciec, Brat, Przyjaciel... Charyzmatyczny Liturg...

Najwięcej czasu i sił poświęcił zagadnieniu odnowy liturgii w duchu Soboru Watykańskiego II. Przełożył zreformowane księgi liturgiczne: Chrzest dzieci, Mszał Pawła VI, Liturgię Godzin i Liturgię pogrzebu. Przeprowadził korektę pozostałych ksiąg liturgicznych. W ramach upowszechniania idei odnowy liturgii wygłosił wiele referatów dla duchowieństwa zakonnego i księży wszystkich diecezji Polski.

Dla Ruchu Światło-Życie opracował teksty liturgiczne, którymi dziś posługują się jego członkowie i uczestnicy: modlitwę codzienną służby liturgicznej, modlitwę godzin na Triduum Paschalne i Centralną Oazę Matkę. Tłumaczył hymny, pieśni i psalmy.

Umiłowanie liturgii nie tylko przejawiało się w pracy naukowej, ale we wszystkich sferach życia ks. Wojciecha...

...BO ŻYCIE UCZYNIŁ LITURGIĄ

"Żył dla Pana. Dlatego jego życie było nacechowane wiernością, szczególnie w posłudze liturgicznej. Całą swoją istotą ks. Wojciech starał się wnikać w treść swojej posługi kapłańskiej i starał się jakby wydobywać na zewnątrz treści ukryte w znakach, w słowach Świętej Liturgii. On żył naprawdę Liturgią, to znaczy żył Chrystusem."

(Ks. Franciszek Blachnicki)

Nie wyobrażał sobie
Życia bez liturgii...

ks. Andrzej Madej OMI


(fragment Wieczornicy "ks. Wojciech Danielski - Homo Paschalis"
przygotowanej przez Basię Głowoc, Kasię Jendralską i Justynę Srokę)
http://www.katowice.oaza.pl/index.php?id=informacje.kronika.pielg_milosci.o_liturgii

Wszystkie...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy