do góry  
  »  Historia Ruchu Światło-Życie w czasie posługi ks. Wojciecha jako moderatora krajowego

Kalendarium opracowano na podstawie książki Marii Paluch: „Zarys historii Ruchu Światło-Życie”. Zwrócono uwagę na najważniejsze wydarzenia.


1981/82   przeprowadzone zostają Dni Wspólnoty dla moderatorek
1981-12-10    ks. Franciszek Blachnicki wyjeżdża z kraju (do którego już nie powraca z powodu stanu wojennego trwającego od 13 grudnia 1981)
1982-02-02   zastępcą nieobecnego w kraju ks. Franciszka Blachnickiego zostaje ks. Wojciech Danielski
1982-03-25   przejęcie ośrodka w Carlsbergu (Niemcy) gdzie powstaje "Marianum" - Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji; powstaje wydawnictwo Maksymilianum; zawiązuje się męska diakonia ruchu - Wspólnota Chrystusa Sługi
1982-05-28/31   udział diakonii z Marianum w Europejskim Kongresie Odnowy Charyzmatycznej w Strasburgu
1982-06-01   założono Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów
1982-06-13   VII Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych połączona z Centralną Oazą Matką w Krościenku; ks. Franciszek Blachnicki przesyła referat: "Tajemnica wielka w Chrystusie i w Kościele. Charyzmat maryjny Ruchu Światło-Życie"
1982-07-01   powstaje nowa forma szkolenia animatorów: Szkoła Animatora i Diakonii (SAD)
1982-07-01   przywrócono dawny pierwszy stopień oazy jako program Oazy Nowego Życia stopnia podstawowego
1982-08-27/29   Sympozjum w Carlsbergu: "Suwerenność wewnętrzna"; uchwalenie "Deklaracji Carlsberskiej"
1983-02-24   komunikat Konferencji Episkopatu Polski, który w kontekście ataków na osobę Założyciela brał poniekąd w obronę Ruch Światło-Życie
1983-02-25/27   VIII Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych w Częstochowie: Nowy Człowiek; publiczne wyrażenie opieki nad Ruchem przez biskupów diecezjalnych; przysłany referat ks. Franciszka Blachnickiego: "Ruch Światło-Życie jako pedagogia nowego człowieka"
1983-07-01   powstaje Kurs Oazowy dla Animatorów i Grup Modlitewnych (KODAM)
1983-08-26   nowy podział miejsc w których odbywają się Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych
1983-10-18   Centralna Diakonia Ewangelizacji rozpoczyna pracę w Nieboczowach k. Raciborza
1983-10-23/24   przegląd piosenki oazowej w Stalowej Woli
1984-02-24/26   IX Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych: Nowa Wspólnota
1984-05-02   Konferencja Episkopatu Polski wyznaczyła na Krajowego Duszpasterza Służby Liturgicznej i Krajowego Moderatora Ruchu Światło-Życie ks. Wojciecha Danielskiego
1984-10-01   wznowiono Studium Formacji Pastoralno-Liturgicznej na KUL-u
1984-11-01   wznowiono spotkania w ramach "Koinonia"
1985-02-22/24   X Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych w Częstochowie: Nowa Kultura
1985-08-29/30   V Krajowa Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (w 25. rocznicę likwidacji Krucjaty Wstrzemięźliwości)
1985-12-24   śmierć ks. Wojciecha Danielskiego
1985-12-29/30   uroczystości pogrzebowe ks. Wojciecha Danielskiego; zwołana przez ks. biskupa Tadeusza Błaszkiewicza narada moderatorów diecezjalnych; propozycja, aby moderatorem krajowym został ks. Henryk Bolczyk
1986-01-24   Sympozjum: "Ks. Wojciech Danielski - człowiek, kapłan, liturgista"

powyższe materiały znajdują się na stronach oazowych:
http://www.elk.oaza.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=6
http://www.opole.oaza.pl/his-daty.htm
http://www.oaza.zamosc.opoka.org.pl/daty.htm
http://www.foszoe.friko.pl/historiaoazy.html

Wszystkie...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy