do góry  
  »  Laetatus sum : na pielgrzymkę (1974)

Wstępami opatrzył ks. Wojciech Danielski


¦piwenik pielgrzymkowy - wstępy opracował ks. Wojciech Danielski, ¶piewy mszalne przygotowali Gizela Skop i Józef Zawitkowski, ¶piewy pielgrzymkowe opracował ks. Wiesław K±dziela

Wszystkie...  ]    
Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska