do góry  
  »  Eucharystia. Misterium - Ofiara - kult (1997)

Materiały z sympozjów: sekcji wykładowców liturgiki (Włocławek 11-12. IX. 1996) i Instytutu Fromacji Pastoralno-Liturgicznej KUL (Lublin, KUL, 10. IV. 1997) z okazji 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu.
Red. Józef Jerzy Kopeć CP


Zawartość tomu:
Jerzy J. KOPEĆ CP, Eucharystia centrum i szczytem życia Kościoła. Wprowadzenie do edycji
Gabriel WITASZEK CSSR - Symbolika Eucharystii w Starym Testamencie
Ks. Stanisław BIELECKI - Ustanowienie Eucharystii w świetle tekstów Pisma Świętego Nowego Testamentu
Jerzy J. KOPEĆ CP - Eucharystia w życiu pierwszych wieków
Ks. Jerzy SZYMIK - Msza święta ofiarą Chrystusa i Kościoła
Ks. Wojciech DANIELSKI - Struktura celebracji Mszy świętej i uczestnictwa w niej wiernych
Ks. Czesław KRAKOWIAK - Niedzielna Eucharystia w parafii
Ks. Stanisław CZERWIK - Celebracja Mszy świętej źródłem i szczytem innych form kultu misterium Eucharystii
Ks. Bogusław NADOLSKI TCh - Eucharystyczna obecność szczytem obecności Jezusa Chrystusa w liturgii Kościoła
Adam DURAK SDB - Treści teologiczne formularza mszalnego z uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Ks. Zbigniew WIT - Duchowość eucharystyczna i postawy wewnętrzne w kulcie Eucharystii
Ks. Eugeniusz STENCEL - Formacja dzieci i młodzieży do kultu Eucharystii poza Mszą świętą
Ks. Bolesław MARGAŃSKI - Formacja eucharystyczna w seminariach duchownych
Ks. Stanisław SZCZEPANIEC - Eucharystia w Ruchu Światło-Życie
Stefan KOPEREK CR - Założenia teologiczno-pastoralne kongresów eucharystycznych i wnioski na dziś

Wszystkie...  ]    
Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska