do góry  
  »  Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych (1997)

Ks. Wojciech Danielski


Problem główny opracowania ks. Danielskiego, wykonanego z naukowa predylekcja, sprowadza się nie tylko do ustalenia bogatej łacińskiej twórczości liturgicznej o św. Wojciechu w Polsce i krajach ościennych, ale przede wszystkim do odczytania roli kultu tego Męczennika przez polskie elity kościelne i państwowe z epoki Piastów przy budowie i obronie odrębności kościelnej i państwowej, której symbolem stała się metropolia gnieźnieńska, erygowana w roku 1000 przy grobie pierwszego Patrona Polski przez Ottona III i Bolesława Chrobrego.

Wszystkie...  ]    
Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska