do góry  
  »  Pana mojego spotykam... - w nowym człowieku (2005)

Ks. Wojciech Danielski


"Człowiek o wyjątkowo szlachetnym sercu, bez zdrady, przejrzysty jak źródlana woda" (Bp Edward Ozorowski).
"Człowiek zawsze na serio, dogłębnie prawy i kochający ludzi" (O. Leon Knabit OSB).
"Był prawdziwym mistrzem i autorytetem dla wielu ludzkich sumień, jasnym światłem Kościoła i Ojczyzny, pomagającym ludziom w prostowaniu dróg do Boga i do swoich braci (Ks. Jerzy Józef Kopeć CP).
Wczytując się w jego słowa, możemy dostrzec, w jaki sposób on sam stawał się coraz pełniej nowym człowiekiem. Stosując częste dygresje, przywołując własne odkrycia, przeżycia i doświadczenia, Ks. Wojciech tłumaczył uczestnikom liturgii wezwania Boże w niej zawarte i wyjawiał swoje pragnienie życia w bliskości z Panem.

Wszystkie...  ]    
Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska