do góry  
  »  Pana mojego spotykam. w słowie i w sakramencie (2005)

Ks. Wojciech Danielski


"Tak to odczytałem i tak się dzielę" - mawiał - odnosząc zawsze słowo Boże do konkretu życia tych, którzy w tym momencie go słuchali. Odwoływał się też często do własnych "odkryć" i przeżyć (...), przybliżał sylwetki znanych sobie osób, podkreślając jakąś ich zaletę czy postawę, którą się budował.
Jego homilie są jakoby utkane ze słów Pisma świętego, są zarazem świadectwem jego życia.
"Pana mojego spotykam żywego w słowie i w sakramencie". Ktokolwiek uczestniczył w liturgii celebrowanej przez księdza Wojciecha Danielskiego, ten mógł się przekonać o prawdziwości tych jego słów.

Wszystkie...  ]    
Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska