do góry  
  »  Promotor prac naukowych

Ks. prof. Wojciech Danielski był promotorem wielu prac magisterskich.
Podajemy pierwsze 13 tytułów.


1.   Matwiejuk Kazimierz ks., Komentarz podczas Mszy Świętej w świetle tekstów publikowanych w Polsce przed 1970 r. : /studium liturgiczno- patoralne/, Lublin, 1976, praca magisterska, [Liturgika], 82 s. maszyn.

2.   Gogulski, St., Miesięcznik „Głos Eucharystyczny” /1918-1939/ jako narzędzie szerzenia kultu Eucharystii. Studium liturgiczne. Lublin 1977,

3.   Kaczor Kazimierz, Ożywienie nabożeństw w Diecezji przemyskiej przez Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara (Studium historyczno - liturgiczne), Lublin , 1977, praca magisterska , 1977 Katolicki Uniwersytet Lubelski , Lublin - Wydział Teologii Liturgika, s. VI,96

4.   Luty J., Tematyka odnowy liturgii w tygodniku ,,Gość Niedzielny” w latach 1964-1974, Lublin 1977,

5.   Kuczaj k., Twórczość liturgii według liturgistów regionu języka francuskiego, Lublin 1978,

6.   Sarwa Konrad ks.CM, Kult Najświętszej Maryi Panny "Matki Pokoju" w Stoczku Warmińskim do 1920 roku, Lublin, 1978, praca magisterska Katolicki Uniwersytet Lubelski , Lublin – Teologia, 108 maszynopis

7.   Ręka Jacek, Formacja służby liturgicznej w Krajowym Duszpasterstwie Służby Liturgicznej w latach 1964-1976, Lublin , 1980, praca magisterska [Liturgika] [Teologia pastoralna], 101 s. maszyn.

8.   Przepadło Wiesław, Młodzieżowe rekolekcje oazowe diecezji przemyskiej w latach 1970 - 1983 w świetle wypowiedzi uczestników, Lublin , 1984 r , praca magisterska KUL , Lublin - Wydział Teologiczny, Teologia pastoralna, s. XX, 276, LIII maszynopis oprawny,

9.   Winnicki Kazimierz, Kult obrazu Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO.Franciszkanów w Sanoku, Lublin , 1984 r , praca magisterska , 1984 r, Katolicki Uniwersytet Lubelski , Lublin - Wydział Teologiczny Liturgika, s. XXIII, 101

10.   Palacz Piotr, Krzyże, kapliczki i figury przydrożne w parafiach wiejskich dekanatu przeworskiego jako obiekty kultu. (Studium liturgiczno - pastoralne), Lublin , 1985 r , praca magisterska , 1985 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski , Lublin - Wydział Teologiczny Liturgika, s. VIII, 75

11.   Mazur Stanisław, Kult Matki Boskiej Saletyńskiej w Dębowcu, Lublin , 1985 r , praca magisterska , 1985 r Katolicki Uniwersytet Lubelski , Lublin - Wydział Teologiczny Liturgika, s. VII, 93

12.   Raźnikiewicz Marian, Kult cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku, Lublin , 1985 r, praca magisterska , 1985 r, Katolicki Uniwersytet Lubelski , Lublin - Wydział Teologiczny Liturgika, s. 105

13.   Prucnal Czesław, Kult Matki Boskiej "Królowej świata" w kościele parafialnym w Sokołowie Małopolskim, Lublin , 1985 r, praca magisterska , 1985 r, Katolicki Uniwersytet Lubelski , Lublin - Wydział Teologii Liturgika, s. VIII, 5, 97

Na podstawie:
http://www.fides.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=03&IM=05&WI=DANIELSKIbWOJCIECH&NU=01&MA1=rozwi%F1
http://www.wsdsc.poznan.pl/sem/strony/studia/mgr/liturgika.htm

Wszystkie...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy