do góry  
  »  Hymn św. Pawła o miłości

"gdyby św. Paweł pisał dziś do młodych"


Bez miłości
mówienie najwznioślejszych nawet słów
ludzkich i anielskich,
jest pustym brzękiem blachy lub drewna.

Bez miłości
prorokowanie, odkrycia, wielka wiedza,
nawet wiara przenosząca góry -
są nic nie warte.

Bez miłości -
rozdanie całego majątku,
ofiara całkowita z siebie -
nic nie da.

Być cierpliwym i uczynnym,
nie zazdrościć, nie gonić za pochwałami,
nie wynosić się, nie zatracić wstydu
- oto, czym jest miłość.

Być bezinteresownym i panować nad sobą,
zło doznane puszczać w niepamięć,
nie cieszyć się cudzą krzywdą,
ale radować się wspólną prawdą
oto, czym jest miłość.

Znosić wszystko,
wierzyć wszystkiemu,
ufać wszystkiemu, trwać mimo wszystko
oto, czym jest miłość.

Miłość nigdy się nie wyczerpie:
skończą się proroctwa,
skończy się dar języków,
skończy się wiedza;
bo poznanie jest tylko częściowe,
i przewidywanie też tylko częściowe,
a więc, gdy przyjdzie to, co doskonałe
skończy się to, co częściowe.

Dziecko
mówi jak dziecko,
odczuwa jak dziecko,
myśli jak dziecko;

Dorosły
zatraca to, co dziecinne.

Teraz
widzimy w odbiciu, niejasno -

wtedy
zobaczymy twarzą w twarz,

Teraz
znam częściowo -

wtedy
będę Go tak znał,
jak On zna mnie.

Teraz jest czas
wiary, nadziei, miłości
ale z nich
przetrwa jedynie miłość.

Wszystkie...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy