do góry  
  »  ¦piewajcie Panu pie¶ń Nowej Ziemi

V. Toscani, tł. ks. Wojciech Danielski


a G a
1.¦piewajcie Panu pie¶ń nowej ziemi,
a G a
¦piewajcie Panu po całym ¶wiecie:
d a E7 a
Ref. Lodate, lodate, lodate il Signore,
d a E a
Cantate, cantate, cantate in Suo Nome.
2.Opowiadajcie, rozgłaszajcie
We dnie i w nocy Jego zbawienie.
3.Gło¶cie nowinę w¶ród narodów,
Przedziwne dzieła i chwałę Jego.
4.On potężniejszy nad wszelkie bogi,
On Stworzycielem całego nieba.
5.Raduj się niebo, wesel się ziemio,
Niech szumi morze i co w nim żyje .
6.Cieszcie się wszystkie pola i ł±ki,
I wszystko ziele, co na nim kwitnie
7.Radujcie się też drzewa le¶ne
W obliczu Pana, który nadchodzi.
8.Przychodzi Pan nasz, Pan nasz przychodzi,
Sprawować s±dy po całej ziemi.


http://www.giszowiec.org/s.htm

Wszystkie...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy