do góry  
  »  Radosna Światłości

hymn z II wieku współcześnie przetłumaczony i zaadoptowany w środowisku Ruchu Światło-Życie. Przetłumaczył go ks. Wojciech Danielski, muzukę napisała Gizela Skop


Ant. Radosna Światłości,* Wieczny Odblasku Ojca,* Święty i błogosławiony,* Święty i błogosławiony,* Jezu Chryste, Jezu Chryste !
1. Tobie śpiewamy, Synu Maryi,* Oblubienicy wolnej od skazy,* żeś raczył przyjąć człowiecze ciało,* Ty, który źródłem jesteś Jasności.
2. Tyś jest odwiecznie Jednorodzony,* Tyś jest Odblaskiem Ojca Światłości,* udrękę nocy Ty z nas usuwasz * i dusze świętych Ty sam oświecasz.
3. (mel. nr 1)
Z Twojego wnętrza pochodzi światłość,* rozjaśnia myśli i budzi serce. * Ty, który dźwigasz i zbawiasz ludzi,* racz nas zachować od zła wszelkiego.
4. (mel. nr 2)
Niech nasze dusze spoczną w pokoju,* gdy Cię poznają i umiłują,* niech nasze oczy patrzą bez końca * na Twoją Światłość niewysłowioną.
5. (mel. nr 1)
Abyśmy wreszcie wolni od grzechu * i pokonawszy lęki tej ziemi * czerpali siłę z Twojego życia,* z Ciebie jest bowiem nasze istnienie.
6. (mel. nr 2)
Spraw, niechaj zstąpi na nas Duch Święty,* w którym wołamy do Boga: Ojcze,* niech Jego rosa użyźni duszę,* niech nas napełnią królewskie dary.
7. (mel. nr 1)
Modlitwa moja do Ciebie, Panie * niechaj się wzniesie jak dym kadzidła,* ku Tobie ręce moje wzniesione * niechaj ofiarą będą wieczorną.
8. (mel. nr 2)
Tobie śpiewamy, Miłości Ojca,* Ciebie sławimy w niezmiennej chwale. * Ty, co w światłości Ducha zasiadasz,* który jak Pieczęć błyszczy jedności.
Uwaga: Jeśli wykonuje się hymn jako pieśń wieczorną, można na początku dodać następujące zwrotki:
(mel. nr 1)
Gdy już na niebie zagasło słońce * wypatrujemy światła wśród mroku * i Bogu Ojcu wyśpiewujemy * chwałę przez Syna w jedności Ducha.
(mel. nr 2)
O każdej porze przystoi Tobie * chwała świętymi głosami w niebie,* o Synu Boży, co dałeś życie,* niechaj Cię sławią wszystkie Twe dzieła.

Wszystkie...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy