do góry  
  »  Kantyk Symeona

Łk 2, 29-32, tłum. ks. W. Danielski


Wypuszczasz, Panie, już sługę swego,
Świętym pokojem napełnionego.

Bo według słowa Twej obietnicy
Światłość Twą widzą moje źrenice.

Zbawienie Twoje, największy z cudów,
Któreś zgotował dla wszystkich ludów.

Blask, co wśród pogan świeci wspaniale
Izraelowi Twemu ku chwale.

Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu:
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak od początku była tak i ninie,
I na wiek wieków niech zawsze słynie.

Wszystkie...  ]    
Dodane przez Agnieszka Dzięgielewska